Uw voorlopige energielabel

Buro Energy kan zowel uw energielabel afgeven voor uw woning of utiliteitsbouw. Gecertificeeerd EPA-W en EPA-U adviseur
 
Het definitief energielabel is per 1 januari 2015 verplicht bij verkoop, verhuur of oplevering van woningen.

Wat is het energielabel?

Het energielabel laat de energieprestatie van een woning of utiliteitsgebouw zien en welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. De labelklasse loopt van A (weinig besparingsmogelijkheden) naar G (nog veel besparingsmogelijkheden). Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig. Dit is afgesproken in het Energieakkoord. 
 
Klik hier voor de nieuwste regels omtrent het energielabel

Hoe zit het met het voorlopig en definitief energielabel (VEL)? Deze VERVALT op 31 december 2020

Woningeigenaren zonder energielabel hebben begin 2015 hun voorlopige energielabel thuisgestuurd. Het voorlopig energielabel heeft geen formele status. Het is een indicatie gebaseerd op openbare gegevens over de woning, bijvoorbeeld uit het Kadaster. Vanaf 1 januari 2015 is het bij verkoop, verhuur of oplevering verplicht om van het voorlopig energielabel zelf een definitief energielabel ( VEL) te maken. De woningeigenaar kan via energielabelvoorwoningen.nl van de Rijksoverheid (R.V.O.) een definitief energielabel regelen. Deze vorm komt per 31 december 2020 te vervallen. 
 
 
 
Het is beter te kiezen voor een uitgebreid energielabel. Deze is bij verkoop overdraagbaar aan de nieuwe eigenaren waardoor zij na verbeteringen aan de woning, het label weer eenvoudig kunnen laten aanpassen. Hierdoor kan het label in klasse stijgen van bijvoorbeeld D naar B. Dit verbeterde energielabel kan bij een aantal banken gebruikt worden om een duurzaamheidslening en/of een hypotheekrente korting van ongeveer 0,2 % te verkrijgen.    

Wat als er geen energielabel is?

Per 1 januari 2015 ziet de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) toe op de naleving van de energielabelplicht. Dit betekent dat de ILT gaat controleren of het energielabel is overhandigd bij de verkoop, een nieuwe verhuur of de oplevering van een gebouw. Bij verzuim riskeert de verkoper  een boete die kan oplopen tot maximaal € 405,00.

Prijslijst voor het maken van een energielabel particulieren, klik hier  of energielabel gebouwen/utiliteit klik hier
of ga terug naar pagina Wat is duurzaamheid