Beheer kleinschalige Verenigingen van Eigenaren


Al jaren voert Buro Energy het beheer van verenigingen van eigenaren ( VvE) van enkele kleine complexen. Hierbij wordt zorg gedragen voor de administratie, het innen van de servicekosten, het opstellen van de jaarrekeningen, het coördineren van storingen, het uitschrijven, voorbereiden, leiden en vastleggen van algemene leden vergaderingen ( ALV) / bijzondere leden vergaderingen (BLV), het opstellen van het meerjaren onderhoudsplan (mjop) inclusief controle op de uitvoering hiervan en alle bijkomende zaken die voorkomen bij een VvE. Vanwege de kleinschaligheid en korte lijntjes zijn de beheerkosten van Buro Energy lager dan die van de grote VvE beheerorganisaties.
Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak neem dan contact op .    
 
Afbeelding invoegen
  Afbeelding invoegen


 
Ga terug