Uw voorlopige energielabel

Het definitief energielabel is per 1 januari 2015 verplicht bij de verkoop of verhuur en oplevering van woningen.
Het label verschilt van het energielabel dat al sinds 2008 verplicht is.

Wat is het energielabel?

Het energielabel laat de energieprestatie van een woning zien en welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. De labelklasse loopt van A (weinig besparingsmogelijkheden) naar G (nog veel besparingsmogelijkheden). Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig. Dit is afgesproken in het Energieakkoord. Met het voorlopige energielabel kunnen marktpartijen aan woningeigenaren uitleggen hoe ze een huis energiezuiniger kunnen maken.

Hoe zit het met het voorlopig en definitief energielabel?

Woningeigenaren zonder energielabel hebben begin 2015 hun voorlopige energielabel thuisgestuurd. Het voorlopig energielabel heeft geen formele status. Het is een indicatie van de gegevens gebaseerd op openbare gegevens over de woning, bijvoorbeeld uit het Kadaster.Vanaf 1 januari 2015 is het bij verkoop, verhuur of oplevering verplicht om van het voorlopige energielabel zelf een definitief energielabel te maken. De woningeigenaar kan vanaf 1 januari via energielabelvoorwoningen.nl van de Rijksoverheid een definitief energielabel regelen.

Wij als Buro Energy kunnen dit snel en betrouwbaar doen voor een vanaf prijs van € 17,00 incl. B.T.W.
U kunt ons vinden via www.energielabelvoorwoningen.nl bij de laatste stap in het proces, zoek onder Buro Energy.

Voor bewoners van VvE Zuiderterras te Rotterdam kunt u voor meer informatie gaan naar : VvE Zuiderterras Rotterdam  

Wat als er geen energielabel is?

Per 1 januari 2015 ziet de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) toe op de naleving van de energielabelplicht. Dit betekent dat de ILT gaat controleren of het energielabel is overhandigd bij de verkoop, een nieuwe verhuur of de oplevering van een gebouw. De verkoper riskeert anders een boete die kan oplopen tot maximaal € 405.

Via de site van RVO.nl kunt u alles verder bekijken, ga naar onderstaande link:
 
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/energielabel-installatiekeuringen/energielabel/definitief-energielabel