Valideren van voorlopige energielabel

Voor de V.v.E. Zuiderterras te Rotterdam kan ik voor een bedrag van € 15,00 incl. B.T.W. bestanden beschikbaar stellen, die u nodig heeft, om uw voorlopige energielabel te kunnen afmelden.

Dit zijn bestanden ter bewijsvoering t.b.v. de gemeenschappelijke verwarming/warmwatervoorziening en de mechanische ventilatiesysteem.

Voor de werkwijze klik op : energielabel_vve zuiderterras.pdf